تخفیف ویژه!
کد شناسه :40938

هنرهاي باستاني آسياي مركزي(رقعي)گستره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هنرهاي باستاني آسياي مركزي : توجه ما به روزگاران گذشته بر تمدن هاي بزرگي تكيه دارد كه عالي ترين اقدامات بشر را دربر مي گيرد. درنتيجه، فرهنگ هايي را كه به منزله شعبه هايي از قدرت هاي خلاقه عمده بوده و در حاشيه رشد و نمو كرده است، ناديده مي گيريم. اگرچه شاهكارهايي را كه به وجود آورده اند ممكن است نسبتا كم بوده باشد اما، بيشتر آثار آن ها جالب توجه است و...