حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :38700

دانشکده های من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب دانشکده های من - در این کتاب، ماکسیم گورکی جوانی خود را با ساده ترین زبان شرح می دهد جنبه فکری این کتاب بر جنبه ی داستانی آن می چربد مسائل ضروری اجتماعی و فلسفی مورد بحث قرار می گیرد افکار گوناگونی تجلی کرده و مورد تحلیل واقع می شود.
او محیط خود را که ظالمانه ترین قوانین اجتماعی در آن حکمفرما بود به دانشکده هایی تشبیه می کند که وی در آن رشد نمود و تاثیرات همین محیط پر از فساد بود که قریحه وی را برانگیخت و بزرگ ترین کتب اجتماعی و انقلابی گیتی را به وجود آورد.
در واقع می توان گفت این کتاب، یک دانشنامه اجتماعی کوچک تزاری است و کلیه آثار ماکسیم گورکی یک فرهنگ کامل اجتماعی دوران پادشاهی روسیه است.
قلم کنجکاو گورکی در این کتاب چنان در اعماق مخفی و رویت ناپذیر محیط تزاریسم نفوذ یافته و آن را برملا می سازد که مایه ی حیرت است. چون خود او در میان فساد و در میان طبقه پایین بزرگ شده بود. تمام گوشه و کنار این محیط را می شناخت.
در این کتاب اشخاصی با اخلاق های گوناگون و مسائلی با روش مختلف مورد بحث واقع می شوند که انسان گمان می کند این چیزها را می بیند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب دانشکده های من : این کتاب، تمثیلی از محیطی ظالمانه بوده که در آن قوانین اجتماعی بر اخلاقیات تازیانه می زند.