حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14599

هزار تو خاطره نگاری های دورنمات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

دورنمات در هزار تو به شرح زندگی خود ازسالهای طوفانی بعد از جنگ جهان یاول تابه نویسندگی اش ر سال های راز جنگ سرد پرداخته است، آن هم با همه جوانب علمی - اندیشی اش به عنوان نویسنده، نقاش تاریخ دان، اسطوره و ستاره شناس. این دید جامع نگر هرباره ترغیبش می کند هنگام بازنگری ر منزلگاه های زندگی خود، مجالی نیز برای باریک بینی ر حوزه این یا آن دانش به خود بدهد و اساسا هستی انسان را ، با همه تزلزل ها کژتابی های آن، در چهارچوبی کائناتی ببیند و از رویدادهای البته بیشتر پر بحران و وحشت زمانه خود هر باره تمثیلی عام بسازد. بر همین اساس، تحلیل اسطوره یونانی - رومی هزارتو فصلی کانونی از این کتاب است .