حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :30

هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست : بخشی از کتاب- با چشم های زرد- پاییز در ایوان خانه نشسته بود- و من به پرندگانی پیر فکر می کردم- که دیگر هیچ کوچی- از مرگ دورشان نخواهد کرد- به این که تنها چند پله ایم- در فاصله ی دو پاگرد- و نبض دست هایم- تیک تاک بمبی ست- که زمان انفجارش را پنهان کرده اند و...