تخفیف ویژه!
کد شناسه :37739

ناصرالدين شاه قاجار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حاضر پژوهشي است در پنجاه سال زندگاني ناصرالدينشاه از زمان تولد وي تا زمان مرگ محمدحسين خان سپه سالار . نويسنده با رويكردي مضمون محور تلاش كرده است با محوريت ناصدالدين شاه، تاريخ ايران را در بازه زماني پيش گفته بررسي كند. از همين رو در هر كدام از فصلهاي كتاب ، بدون وفاداري كامل به پيوستگاري رايج وقايع نگارانه گزارش هاي تاريخي، رخدادهاي مهم مرتبط مطالعه شده اند. نويسنده هم چنين بدون آنكه بخواهد نتيجه گيري خاصي راه به مخاطب تحميل كند، قضاوت نهايي را به خوانندگان وانهاده است .