تخفیف ویژه!
کد شناسه :67580

نوع بشر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نوع بشر : بخشي از كتاب: روبر آنتلم در نوشتن خاطرات ايام سپري كرده‌اش در اردوگاه‌هاي نازي بر آن بوده تا از داوري و حتي محكوم كردن فردي حذر كند، قضاوت را بگذارد به عهده تاريخ. مي‌شود گفت كه دقيق‌ترين رويكرد تحليل به اين اثر (خاطرات - رمان) مشخصا از جانب مريس بلانشو صورت گرفته؛ جالب اين كه در مواردي رمان درد (نوشته مارگرت دوراس، همسر آنتلم) را آن روي سكه نوع بشر دانسته است: دو قوس مكمل يك دايره، يكي اين سو و ديگري آن سوي سيم خاردار. وقتي انسان از سر نياز مجبور شود كه به حضيض آزمندي تن در دهد، وقتي از سر اجبار "زباله‌خوار" شود، ديگر مي‌شود فهميد كه چرا شده است موجودي محدود به خود و...