تخفیف ویژه!
کد شناسه :37667

از کوتهی توست که دیوار بلند است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب از کوتهی توست که دیوار بلند است : انسان معلول کسی نیست که نمی بیند، کسی است که چشم هایش را به روی فرصت ها و نعمت های زندگی بسته است. انسان معلوم کسی نیست که نمی شنود، معلوم کسی است که قادر به شنیدن و لمس موسیقی زیبای زندگی و نواهای شورانگیز فرشتگان نیست. انسان معلول کسی نیست که نمی تواند راه برود، چه بسا انسان های به ظاهر معلولی که پا ندارد، اما با درک و شناخت خود اصیل و واقعی شان هفت شهر عشق را درنوردیده اند و...