تخفیف ویژه!
کد شناسه :35187

سیپتیموس هیپ(1)افصون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سیپتیموس هیپ(1)افصون : بخشی از کتاب- برف می بارید. سیلاس هیپ شنلش ر خوب دور خودش پیچید. راه درازی را از جنگل تا آن جا آمده بود و حالا هم سرما تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود. ولی باز جای شکرش باقی بود که علف ها توی جیبش بودند؛ علف هایی که گلن، زن فیزیک شناس، برای نوزاد پسر و نو رسیده اش سیپتیموس، به او داده بود و...