تخفیف ویژه!
کد شناسه :16410

ادم اسمیت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ادم اسمیت : ادم اسمیت از آن استادان کهن است که هرکس با هر منش و روش او را به استادی می شناسد؛ محافظه کاران و مارکسیست ها، لیبرال ها و ضدرادیکال ها، اقتصاددانان، فیلسوفان و جامعه شناسان همگی به استادی او معترفند. گروه های مختلف هریک چیزی را در آثار او ستایش می کنند و...