تخفیف ویژه!
کد شناسه :8274

اراده قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اراده قدرت : درباره نيچه سخن بسيار است: درباره زندگي او، شخصيت او، روحيه و رفتار او، و افكار و آثار او. تاكنون نيز بسيار در اين زمينه سخن رفته است. از شارحان افكار تا مترجمان آثار وي، از تاريخنگاران و تاريخدانان فلسفه تا انديشمندان و مصلحان و سخنوران و سياستمداران، هركدام از ظن خويش و بنا بر ذوق و برداشت خود، درباره اين چهره، داد سخن داده اند و...