تخفیف ویژه!
کد شناسه :27789

چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد : بخشی از کتاب- جورج- من چیزی یادم نمی آید... مارتا: کودن! مال یکی از فیلم های آشغال بت دیویسه... یکی از فیلم های قهرمانی شرکت آشغال برادران وارنر.... جورج: من که تموم اون فیلم ها یادم نمی آد... مارتا، کی خواست تو تموم فیلم های قهرمانی شرکت برادران وارنر یادت بیاد... من فقط دارم از یه فیلم حرف می زنم و...