تخفیف ویژه!
کد شناسه :3732

شگفتي هاي جهان(پل ها)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شگفتي هاي جهان(پل ها) : بخشي از كتاب- پل سازه اي است كه روي فضايي خالي يا مانعي زده مي شود تا بتوانيم از آن جا بگذريم. بدون ترديد، در گذشته، كنده هاي درخت نخستين پل ها بودند. آدم ها كنده ها را در عرض رود مي انداختند و از روي آن رد مي شدند. به مرور زمان، با پيشرفت تمدن بشري، انسان پل هايي پيچيده تر و در عين حال جديدتر ساخت و...