تخفیف ویژه!
کد شناسه :3599

اندام متناسب در زمان مناسب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اندام متناسب در زمان مناسب - برخورداری از بدنی سالم و موزون همراه با عضلاتی تراشیده و متناسب کالایی است که دست یابی به آن به هیچ وجه غیر ممکن نیست، فقط نیاز به تلاشی قابل توجه و مستمر در مسیری تعیین شده با روشی صحیح دارد. آن چه در دست دارید، راهنمایی است جامع برای همه مردم با هر میزان وقتی که برای اختصاص به این ورزش دارند. ابتدا لازم است بدانیم که پرداختن به ورزش بدن سازی به هر میزان، بهتر از انجام ندادن آن است. در هر سطحی از این رشته که هستید و هر اندامی که دارید، اختصاص زمان به کمترین میزان ممکن حتی ده دقیقه در هفته، بله درست است، حتی ده دقیقه در هفته می تواند دست کم به حفظ اندام و آمادگی شما کمک کند و...