تخفیف ویژه!
کد شناسه :19309

نرم افزار آموزشی حرکت شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در این نرم افزار : 1 - با یک نگاه کلی و تقریبا همه جانبه می توان حرکات انسان را مشاهده کرد . 2 -با استفاده از تصاویر و فیلم های واقعی از اندام طبیعی انسان و ارائه تمرینات فصولی به شناساندن موقعیت قرارگیری عضله و عملکرد آن پرداخاته و دانش پژوه را با مفاهیم بنیادی حرکت شناسی آشنا می کند. مطالعه و مشاهده این نرم افزار به دانشجویان رشته های تربیت بدنی، پیراپزشکی، پزشکی ورزشی، مربیان و معلمان ورزش مدارس و اساتید دانشگاه رشته تربیت بدنی برای تریس درس حرکت شناسی توصیه می شود.