تخفیف ویژه!
کد شناسه :3303

بهترين بچه عالم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بچه توي ننو كنار تخت خواب بود. باشلق و لباس سرهم سفيدي داشت. ننو را تازه رنگ زده بودند. دور آن روبان آبي خيلي كم رنگي بسته بودندو توي ننو تشكچه ي آبي بود. سه خواهر كوچك و مادر كه تازه ازرختخواب بلندشده بود و هنوز حالش به جا نبود، همراه با مادربزرگ دور بچه را گرفتند و او را تماشا مي كردند كه خيره نگاه مي كردو گاهي مشت خود را به دهان مي برد. نمي خنديدو لبخند هم نمي زد اما گاه و بي گاه پلك مي زد و هر وقت يكي از دخترها چانه ي او را بازي مي داد، زبانش رابيرون مي آورد و پس مي كشيد.