حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :19590

سه حکیم مسلمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سه حکیم مسلمان - کتاب حاضر تنوع اندیشه اسلامی را از راه سه تن، که هر کدام در عصر خود برجسته ترین مظهر یکی از سه جنبه مختلف آن بوده اند، نشان داده است؛ "ابن سینا" به عنوان مظهر فلاسفه علما، "سهروردی" به عنوان مظهر اشراقیون، و "ابن عربی" به عنوان مظهر صوفیه. نویسنده در این کتاب با یادآوری افکار فلاسفه ای مانند کندی، فارابی، سرخسی، سجستانی و عامری خواسته است شخصیت ابن سینا را در وضع خاصی که به فلسفه یونان داده، بیان کند و او را نمودار افکار بزرگان پیش از خود بداند و...