تخفیف ویژه!
کد شناسه :3051

فلسفه طنز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

خنده چيست و شوخ‌طبعي چگونه در تاريخ تكامل انسان به اين‌جا رسيده است؟ مهم‌ترين تئوري‌ها درباره? خنده، طنز و شوخ‌طبعي كدام‌اند، چه مي‌گويند و قوت و ضعف هركدام در كجاست؟ رابطه? طنز با اخلاق چگونه است و جنبه‌هاي مثبت و منفي در زمينه? اخلاق كدام‌اند؟ آيا مي‌توان طنز را يك تجربه? زيبايي‌شناختي در نظر گرفت؟ علوم تجربي درباره? خنده و شوخ‌طبعي چه مي‌گويند؟ جان موريل در اين كتاب مي‌كوشد با زباني نسبتاً ساده به چنين پرسش‌هاي مهمي درباره? خنده و انوع شوخ‌طبعي پاسخ دهد. او كه استاد فلسفه? دين در كالج ويليام اند مري در ويرجينياي آمريكاست، سال‌هاست كه در مقام يكي از برجسته‌ترين پژوهشگران و نظريه‌پردازان حوزه? طنز شناخته مي‌شود.