تخفیف ویژه!
کد شناسه :17951

کلیات عبید زاکانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کلیات عبید زاکانی : مولانا عبید در انواع شعر و قصیده و غزل و رباعی و مثنوی و قطعه و ترکیب بند و ترجیع بند و تضمین طبع آزمائی کرده و الحق در همه فن، داد شعر و شاعری داده است. قصائدش فصیح و بی تکلف و غزلیاتش دلکش و لطیف و رباعیاتش نغز و پر معنی و مثنویش ساده و روان و تضمیناتش بکر و استادانه است، به عبارت دیگر ذوق و فن را بهم آمیخته و...