تخفیف ویژه!
کد شناسه :19029

سیر الملوک-سیاست نامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سیر الملوک-سیاست نامه : علت اساسی درستی و صحت نسخه نخجوانی شاید بدین علت باشد که به احتمال قوی کاتب چنانکه از چگونگی اشتباهات و سهوهائی که کرده است دیده می شود بیسواد بوده. وی در حروف اشتباه کردهو در نقطه گذاری دچار حذف و غلط زیاد شده. به نظر می رسد که در نسخه اصلی که او این نسخه را از آن استنساخ کرده. نسخه نخجوانی تا آن حد درست و معتبراست که میتوانیم آن را به شکلی که از زمان قدیم به ما رسیده است با کمترین تغییر و تصحیح به چاپ برسانیم و...