حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :2233

فیودور داستایفسکی(رقعی)پارسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

فیودور داستایفسکی یک یاز بزرگترین و پیچیده ترین نویسندگان دنیاست. او پیچیده نمی نویسد اما رمانهایش به قدری با پیچ و تاب هایروانی انسان سروکار دارد که محققان علوم روان شناسی را نیز به غور در آثار او وا داشته و سال ها بر مبنای کتابهایش به تدریس و تحقیق مشغولند. رمانهای این نویسنده بزرگ با زندگی او ارتباط مستقیم دارد و تجربیات سخت و تلخی که این نویسنده از سر گذرانده، بهخوبی در آثارش هویداست. می توان گفت او شگفت ترین رمانهای خود را در بدترین و سخت ترین شرایط زیستی نوشته است. اما این امر چگونه میسر است؟ نگاهی به زندگی و سرگذشت او می تواند ما را با دنیای عجیب اندیشه های وی آشنا کند و در شناخت لایه های معنایی رمانهایش نیز راهنما باشد.