تخفیف ویژه!
کد شناسه :2233

فيودور داستايفسكي(رقعي)پارسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

فيودور داستايفسكي يك ياز بزرگترين و پيچيده ترين نويسندگان دنياست. او پيچيده نمي نويسد اما رمانهايش به قدري با پيچ و تاب هايرواني انسان سروكار دارد كه محققان علوم روان شناسي را نيز به غور در آثار او وا داشته و سال ها بر مبناي كتابهايش به تدريس و تحقيق مشغولند. رمانهاي اين نويسنده بزرگ با زندگي او ارتباط مستقيم دارد و تجربيات سخت و تلخي كه اين نويسنده از سر گذرانده، بهخوبي در آثارش هويداست. مي توان گفت او شگفت ترين رمانهاي خود را در بدترين و سخت ترين شرايط زيستي نوشته است. اما اين امر چگونه ميسر است؟ نگاهي به زندگي و سرگذشت او مي تواند ما را با دنياي عجيب انديشه هاي وي آشنا كند و در شناخت لايه هاي معنايي رمانهايش نيز راهنما باشد.