حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3226

مستاجر وایلد فل هال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

قهرمان داستان بعد از سرخوشی های جوانانه سختی هایی را پشت سر می گذارد که آداب جامعه و عادات افراد در آن سهم بسیار مهمی دارد. این رمان با گستره عظیم رویدادها و صحنه هاو آدم ها و زمان ها و مکان ها عملا نقد کوبنده ای است بر مناسبات مبتذل اجتماعی و نیز اثری در تقبیح اعتیادی خانمان برانداز . آیا همیشه «پایان شب سیه سپید است؟»