تخفیف ویژه!
کد شناسه :3226

مستاجر وايلد فل هال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

قهرمان داستان بعد از سرخوشي هاي جوانانه سختي هايي را پشت سر مي گذارد كه آداب جامعه و عادات افراد در آن سهم بسيار مهمي دارد. اين رمان با گستره عظيم رويدادها و صحنه هاو آدم ها و زمان ها و مكان ها عملا نقد كوبنده اي است بر مناسبات مبتذل اجتماعي و نيز اثري در تقبيح اعتيادي خانمان برانداز . آيا هميشه «پايان شب سيه سپيد است؟»