تخفیف ویژه!
کد شناسه :16658

بوستان سعدي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بوستان سعدي : سعدي چنان كه شواهد بسياري در دست داريم، از جمله گويندگاني نيست كه در زمان حيات خود از تمتع شهرت و قبول عام، بي نصيب مانده و در زمره صاحب سخناني باشد كه شاعر در وصف ايشان گفته است: چون صاحب سخن مرد آنكه سخن- به از گوهر و زر كاني بود- خوشا حالت خوب مرد سخن- كه مرگش به از زندگاني بود و...