تخفیف ویژه!
کد شناسه :16744

ساعت پنج برای مردن دیر است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ساعت پنج برای مردان دیر است : بخشی از کتاب- زن آمده بود و رفته بود. پرده هنوز تکان می خورد. خط نور از درز باریک میان لته ها پرده را اریب می برید. صبح از پشت شیشه های کدر باز هم درخشان بود. مادر آمد؛ گفت: بیدار نمی شوی؟ پس زمینه پهنه آب بود. رود می شد اما صدایی نداشت. گیج بود و فقط بو را می شنید و...