تخفیف ویژه!
کد شناسه :16671

پژوهشي در اساطير ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پژوهشي در اساطير ايران : كتاب حاضر، پژوهشي در اساطير ايران، كه پس از گذشت يازده سال از طبع و انتشار كتاب اساطير ايران منتشر مي شود، در عمل، همان الگوي اثر ياد شده را دنبال مي كند و، در حقيقت، همان اثر است كه بصورتي گسترش يافته و به نسبت پالوده تر انتشار مي يابد. كتاب حاضر به دو پاره بخش گشته است؛ پاره نخست دربرگيرنده متنها و يادداشتها است و پاره ديگر به بحث و تحليل اساطير ايران مي پردازد و...