تخفیف ویژه!
کد شناسه :3260

شاهد گوشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهد گوشي - اثر حاضر، يكي از كوتاه ترين و بديع ترين آثار "الياس كانه تي" بوده كه به دو دليل در ادبيات آلماني و حتي در ادبيات اروپا كم نظير است: نخست ايده ي نوشتن و دوم سبك و سياق نگارش آن. نام فرعي كتاب (پنجاه شخصيت) است و عنوان آن را نويسنده از روي الگوي ساختاري مأنوس اصطلاح حقوقي "شاهد عيني"، در زبان آلماني برساخته است. اين بدعت كلامي - مفهومي فقط به عنوان كتاب محدود نمي شود، بلكه كم و بيش در مورد همه ي شخصيت هاي كتاب مصداق دارد: همه از نظر زباني نام هايي تازه و برساخته ي ذهن نويسنده دارند و از نظر منش نيز هركدام به نحوي خاص و غير معمول توصيف شده اند و...