حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3263

ژاک لاکان تلویزیون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

پیش از همه چرا انتخاب این متن به جای انتخاب یک راهنمای واژه ها، یک فرهنگ لغات، یک راهنمای مفاهیم روان کاوی و یا یک درس نامه ی آسیب - روان شناسی؟ مادر این جا متنی نیرومند و موثر را برگزیدیم تا یک راست وارد اثری بزرگ شویم که جایگاه برخورد مفاهیمی متمرکز و بسیار پیشرفته است. متنی دور از عرف ، با غنایی شگرف که چون پتک فرود می آید و ما را سخت بهت زده می کند. تعقیب متن به راحتی ممکن نیست، بازی با کلمات نیست، بازی نیست، گفتارش آزار دهنده است. این متن بر جایمان می نشاند و به کارمان می کشد. نه چون قدیسان خشک، بلکه حاضر ر برابر حقیقت چند پهلو و حیران از آشکارگی ها، حاضر چنانکه نه همدست باشیم و نه خطاپوش.