حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :104117

کانت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب کانت - شاید هیچ زمانی مانند امروز، در میانه ی ستم ها، نسل کشی ها و کشتارهای عام نژادی و قومی و قبیله ای و مذهبی و هرهری مآبی پست مدرنیستی در باب تشکیک در اصل حقیقت، که گاه امید به آینده ی اخلاقی بشر را به صفر می رساند، فلسفه ی اخلاقی کانت و نیاز مبرم به مطلق های اخلاقی تا بدین پایه ضروری و مهم نباشد.
کانت برآن است که قانون اخلاقی عینی وجود دارد. این قانون نه از روی تجربه، بلکه به حکم عقل بر ما معلوم می شود. قانون اخلاقی ما را به عمل کردن ملزم می کند، یا از عمل کردن پرهیز می دهد. اما صرفا به این دلیل که این عمل را این قانون لازم آورده یا ممنوع داشته است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب کانت : با مطالعه این کتاب، درمی یابید، نظریه ی اخلاقی کانت پرتاثیرترین کوششی بوده که برای دفاع از اصول اخلاقی کلی صورت گرفته است.