تخفیف ویژه!
کد شناسه :2022

قلعه گمشده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قلعه گمشده : بخشي از كتاب- آماندين ارام چفت دريچه را باز كرد. يك لنگه اش جدا شد. آن را گرفت و خيلي آرام بازش كرد. خم شد و از شكاف ديواره حصار به بيرون سرك كشيد. آن دو قمري كوچولو هنوز آنجا بودند؛ روي پشت بام. انگار صدايشان را خوب مي شنيدند. خيلي دلش مي خواست بداند كه چرا آنها، آنجا، نزديك پنجره اتاقش را دوست دارند و...