حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :2022

قلعه گمشده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قلعه گمشده : بخشی از کتاب- آماندین ارام چفت دریچه را باز کرد. یک لنگه اش جدا شد. آن را گرفت و خیلی آرام بازش کرد. خم شد و از شکاف دیواره حصار به بیرون سرک کشید. آن دو قمری کوچولو هنوز آنجا بودند؛ روی پشت بام. انگار صدایشان را خوب می شنیدند. خیلی دلش می خواست بداند که چرا آنها، آنجا، نزدیک پنجره اتاقش را دوست دارند و...