تخفیف ویژه!
کد شناسه :16238

مائو داستان ناشناخته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مائو داستان ناشناخته : اين كتاب، آكنده از اسناد تازه ياب است. بسياري از اسنادي كه در اين كتاب ارائه شده، براي اولين بار است كه منتشر مي شود. بخش قابل توجهي از اين اسناد برآمده از آرشيوهاي تازه باز شده اتحاد شوروي سابق است. اما جالبي اين كتاب صرفا در بعد تاريخي و پژوهشي اش نيست. نويسندگان موفق شده اند حقايق تاريخي را در قالبي قصه وار و پر كشش به خواننده ارائه كنند و...