حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :16154

امثال الحکم(2جلدی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قصه های امثال و حکم دهخدا(2جلدی) : ضرب المثل ها را سخن پرمغی دانسته اند که تجسم حقیقی کلی است و بی شباهت به کلمات قصار و سخنان پندآموز نیست، شیوه یی بنیانی است که تقریبا در همه ملت ها و جوامع رواج و عمومیت دارد و در بیش تر موارد از تجربیات دیرینه بشر ریشه می گیرد. ضرب المثل ها بی شباهت به شعر نیستند و چه بسیار ضرب المثل ها که خود پاره یی یا مصراعی از یک بیت به شمار می رود و...