تخفیف ویژه!
کد شناسه :16154

امثال الحكم(2جلدي)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه هاي امثال و حكم دهخدا(2جلدي) : ضرب المثل ها را سخن پرمغي دانسته اند كه تجسم حقيقي كلي است و بي شباهت به كلمات قصار و سخنان پندآموز نيست، شيوه يي بنياني است كه تقريبا در همه ملت ها و جوامع رواج و عموميت دارد و در بيش تر موارد از تجربيات ديرينه بشر ريشه مي گيرد. ضرب المثل ها بي شباهت به شعر نيستند و چه بسيار ضرب المثل ها كه خود پاره يي يا مصراعي از يك بيت به شمار مي رود و...