تخفیف ویژه!
کد شناسه :101250

تکنیک های گویندگی و مجری گری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب تکنیک های گویندگی و مجری گری - بخشی از متن:
منظور ما از فن بیان، شیوه ادای کلمات و حروف است. در این بخش بررسی می کنیم چه مباحثی در بیان بهتر یک مطلب نقش دارند. انتخاب واژه ها و عبارات و جملات به بخش ادبیات گفتاری مربوط است که در فصل های بعد مطرح می شود. اما تصور کنید محتوای کلام دقیقا مشخص و برنامه ریزی شده است.
حالا با چه بیانی می توانیم آن را ارائه دهیم و یک بیان خوب چه فنون و معیارهایی دارد.
فرض کنید یک برگه با متنی ثابت را به دو شخص مختلف می دهیم. یکی از آن ها گوینده ای حرفه ای و متخصص است و دیگری چیزی در مورد این حرفه نمی داند. طبیعتا نوع خوانش این دو تفاوت های فاحشی خواهد داشت. ممکن است متن توسط فردی کاملا تاثیر گذار، نافذ و زیبا ارائه شود و شخصی آن را نامفهوم و ناگیرا اجرا کند.
این تفاوت ها در چه مباحثی است؟ چه معیارها و ملاک هایی وجود دارد که اجرای این دو گوینده را از هم متمایز می کند؟ توجه کنید که متن را ثابت در نظر گرفتیم و معیارهای مربوط به انتخاب واژگان و ادبیات کلام در این جا مدنظر نیست. اما صرفا همین معیارهای تفاوت در خوانش هم گسترده و مفصل هستند که تک تک آن ها را عنوان خواهیم کرد و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب تکنیک های گویندگی و مجری گری :  این کتاب، برای آن دسته افرادی که مایل هستند در فن بیان و نفوذ کلام و اعتماد به نفس در گیرایی کلام موفق‌تر باشد، پیشنهاد می شود.