حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :100933

مارکس انسان شناس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب مارکس انسان شناس - تامپسون در این کتاب سویه‌های مهم اندیشه‌ی مارکس که به انسان اجتماعی، نظام طبقاتی، ازخودبیگانگی، استعمار، استثمار و ... می‌پردازد.
بسیاری با فروپاشی شوروی، جشن و پایکوبی‌ها برگزار کردند که دیگر مارکس و مارکسیسم تمام شده‌، اما هنوز یک دهه بیشتر نگذشته بود که از آغاز هزاره‌ی سوم، با بالا آمدن بوی تعفن سرمایه‌داری همه‌گستر جهانی و حقایق برآمده از دل پژوهش‌های تازه و رسانه‌های آزادتر، باگشت به مارکس و مارکسیسم تبدیل به ضرروتی شد که ناگزیر بودنش بیش از هر زمان دیگری هویدا بود.
کارل مارکس که به حق تأثیرگذارترین انسان چند قرن اخیر است، کسی که هرآن چه امروز حق حیاتی خود می‌دانیم ساعت کار حداقلی روزانه، حق بیمه، دستمزد مکفی، حق بازنشستگی، آموزش عمومی، بهداشت و درمان عمومی، حق و امکان تفریح و فراغت برای همگان و ... برآمده از نوشته‌ها و مبارزات اوست، امروز بیش از هر زمان دیگری الزام خوانش و تفسیر دوباره‌اش از منظرها و رویکردهای مختلف احساس می‌شود.
مارکس با توجهش به انسان در مقام موجودی اساسا اجتماعی معتقد بود که ورای هرچیزی، تک‌تک کنش‌های انسان در مواجهه با جهان اجتماعی و پدیده‌های آن دیده و سنجیده می‌شود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب مارکس انسان شناس : این کتاب، پژوهش مفسرانه‌ی تامس پترسون درباره‌ی بخش‌هایی از آرای مارکس است که کمتر به آن پرداخته شده است.