تخفیف ویژه!
کد شناسه :100763

جنبش نرم افزاری و تحول علمی-فرهنگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب جنبش نرم افزاری و تحول علمی-فرهنگی - در این پژوهش دو مقوله مهم یعنی علم و فرهنگ با یکدیگر ارتباط یافته اند.
جنبش نرم افزاری حداقل در اصطلاح سال های اخیر ایجاد تحرک علمی در جامعه را هدف گرفته است و تحول فرهنگی، دگرگونی در باورها، ارزش ها، رفتارها، نمادها و در یک کلمه تعالی فرهنگی را با تغییر در هنجارهای جامعه بر محور پرستش همه جانبه خدای متعال دنبال می کند.
در مجموعه حاضر:
اولا: چیستی و چرایی جنبش نرم افزاری به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.
ثانیا: معنا و گستره تحول علمی و فرهنگی مشخص شده است.
ثالثا: ارتباط و وابستگی تحول علمی و فرهنگی با جنبش نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است.
در عین حال سعی شده است محوریت موضوع جنبش نرم افزاری در فرآیند این پژوهش حفظ شود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب جنبش نرم افزاری و تحول علمی-فرهنگی : این کتاب، می کوشد تا شما را با مفهوم شناسی جنبش نرم افزاری، هدف شناسی جنبش نرم افزاری، چرایی جنبش نرم افزاری، گستره شناسی جنبش نرم افرازی و... آشنا سازد.