تخفیف ویژه!
کد شناسه :15719

فارسي عمومي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فارسي عمومي - زبان و ادبيات فارسي مهم ترين شاخصه هويت فرهنگي، ملي و جهاني ماست؛ هم به خاطر آن كه فارسي، زبان دوم عالم است و بهترين جلوه گاه ظهور معارف و معنويت فرهنگ اسلامي و ايراني است و هم بدان خاطر كه هويت ملي و توان فكري و ذوق هنري و ابزار بياني و ارتباطي فارسي زبانان و ايرانيان بيش از همه به همين زبان و ادبيات آن وابسته است و هم بدان جهت كه امروزه ادب فارسي عظيم ترين و مهم ترين سرمايه ما در جهان نوين به شمار مي آيد و...