حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :40468

نفحات نفت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب هر دو در نهایت می میرند : بخشی از کتاب- قاصد مرگ درحال زنگ زدن بود و می خواهد اخطار مرگم را بدهد- امروز، قرار است بمیرم. چیزی که گفتم را فراموش کنید، چون اخطار کلمه خاصی است، کلمه ای که معمولا وقتی بتوان از چیزی دوری کرد، از آن استفاده می شود؛ مثل ماشینی که برای کسی، موقع گذشتن از چراغ قرمز، بوق می زند و...