حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15700

انسان شناسی فرهنگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب انسان شناسی فرهنگی -  تصمیم هایی که افراد می گیرند، تمهیدهای تطبیقی انسان ها و جوامع و فراگردهای تکاملی ناشی از آن ها، بخشی از مضمون اصلی این کتاب را تشکیل می دهند.
رهیافت این کتاب، یک رهیافت اساسا بومشناختی و تکاملی است. به هر روی، هر چند که بر مفهوم تطبیق تاکید دارد، اما از آن چه که می توان جنبه های تصویری یا نمادین فرهنگ نامید و شیوه های رفتار و باورداشتی که به رفتار ما اعتبار می بخشند، هویت های اجتماعی مان را تعیین و نیازهای زیبایی شناختی مان را برآورده می کنند، نیز غافل نبوده است.
چشم انداز بومشناختی و تکاملی چیزی بیشتر از جنبه های صرفا مادی زندگی را دربرمی گیرد. باورداشت ها و عملکردهای مذهبی و سیاسی و حتی نظام های خویشاوندی، به همان اندازه که تمهیدهای معیشتی و عملکردهای اقتصادی اند، بخشی از فراگرد تطبیق بشر نیز به شمار می آیند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب انسان شناسی فرهنگی : با مطالعه این کتاب، به ابعاد گسترده گوناگونی های فرهنگی در میان اقوام بشری پی برده و ابعاد تازه ای از رفتار فرهنگی انسان برای تان نمایان می شود.