حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :100420

فلسفه علم در پرتو حکمت خالده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب فلسفه علم در پرتو حکمت خالده - این کتاب، با بیان روایتی دیگر از فلسفه علم، به شکلی ریشه ای به ماهیت علم جدید و همچنین به ماهیت علم از دیدگاه ( حکمت خالده ) می پردازد، و علت وجودی معنویت های کاذب و خطرات آن ها را نیز آشکار می کند.
این کتاب، نقدی بر پیش فرض ها و مدعیات علم جدید است و دیدگاهی جایگزین را در موضوع علم ارائه می کند که اساسش حکمت سنت های الهی ای است که از زمان کهن انسان ها را شکل داده اند. هر اندازه هم که این دیدگاه جایگزین برای ذهنیت جدید بیگانه به نظر آید، دریافت انسان ها از علم، طی تمامی اعصار به جز چند سده اخیر بدین گونه بوده است و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب فلسفه علم در پرتو حکمت خالده : این کتاب، با نگاهی تازه به تعالیم سنتی شناخت شناسی و متافیزیک، پادزهری برای ( خطاهای سوبژکتیو و ابژکتیو ) علم جدید ارائه می دهد.