تخفیف ویژه!
کد شناسه :3305

ايروبيك (دو زبانه) CD

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين فيلم آموزشي داراي سه قسمت است : قسمت اول : نرمش و گرم كردن بدن قسمت دوم : تمريناتايروبيك(هوازي) و آناروبيك(بي هوازي)كه شامل حركات موزون است . قسمت سوم: حركات هماهنگ در ايروبيك