حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :100380

دولت رفاه چشم اندازهای چپ و راست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب دولت رفاه چشم اندازهای چپ و راست - کتاب حاضر، با کنار هم قرار دادن دیدگاه های نظریه پردازان متعلق به افق های سیاسی مختلف، اولا نشان دهنده این واقعیت است که ما امروزه نه با ( دولت رفاه ) همچون مقوله ای یکه بلکه با دولت های رفاه متعدد و متکثر رو به رو هستیم.
دوم آن که کشف این تکثر منوط به کندوکاو در حوزه های مختلفی است که هم بر پیش فرض های مختلفی متکی هستند که مبین نوع مشخصی از دولت رفاه هستند، هم بر اختلاف نظر در مورد اقداماتی که هر یک از این دولت ها باید انجام دهند یا ندهند.
و هم نهایتا بر نوع جامعه و ارزش هایی که این دولت ها باید به تحکیم آن بپردازند و ضد ارزش هایی که  باید در مقابل شان ایستادگی کنند. اکنون مشخص است که هر یک از این گونه های مختلف دولت رفاه در مسیری که برای تثبیت و تحکیم خود پی می گیرد با تعارضات و تناقضاتی مواجه می شود که حل و فصل آن ها نه می تواند تنها به صرف تغییر در سیاست گذاری های حاصل گردد و نه فقط به کمک ( فن سالاری ) و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب دولت رفاه چشم اندازهای چپ و راست : این کتاب، حاوی مقالات متعددی بوده که به موضوعاتی چون: عدالت اجتماعی، بحران مالی دولت، معنای دولت رفاه، تناقض های دولت رفاه مدرن، الگوی منابع قدرت و... می پردازند.