حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15641

روشهای آماری در علوم رفتاری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روشهای آماری در علوم رفتاری - کتاب حاضر در دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی تنظیم شده است. دانشجویان با در اختیار داشتن هر دو مقوله در یک جلد می توانند هر زمان که به هریک از این دو بخش نیاز پیدا کردند به آسانی مراجعه و رفع اشکال کنند و مطالب کتاب می تواند برای افراد حرفه ای و غیر حرفه ای که به دانستن فنون آمار علاقه مندند و یا نیاز دارند مفید باشد. هدف اولیه، ارائه مفاهیم و شیوه های آماری به زبان ساده و بر پایه حداقل دانش ریاضی می باشد و...