تخفیف ویژه!
کد شناسه :100141

بنیادهای قرن آمریکا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب بنیادهای قرن آمریکا - این کتاب، اساسا درباره یک جنبه یا یک بعد از قدرت هژمونیک آمریکاست که همواره در انتشار ایده ها، قدرت فکری، الگوی نهادی و نفوذ شبکه های سرآمدش در سراسر دنیا موثر بوده و است. این جنس از قدرت کاملا با قدرت بنگاهی، مالی، بازرگانی، اقتصادی، نظامی و دولتی ایالات متحده ادغام شده است.
بنیادهای بشر دوست یکی از ابزارهای کلیدی در خلق قرن آمریکا یا امپراتوری آمریکا بوده اند: هژمونی ای که عمدتا از طریق نفوذ فرهنگی و فکری ساخته شده است.
علی رغم وجهه انصاف علمی، بی طرفی از ایدئولوژیک سیاسی، بی محلی به الزامات بازار و استقلال از دولت، طی صد سال گذشته، بنیادهای ثلاثه ( فورد، راکفلر و کارنگی ) نفوذ فوق العاده ای در دستیابی آمریکا به هژمونی جهانی داشته اند.
این کتاب، نشان می دهد که این بنیادها از بیخ و بن سیاسی و ایدئولوژیک اند و درگیر نهادهای بازار، بنگاه و دولت اند؛ یعنی بخشی از سرآمدان قدرت ایالات متحده و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب بنیادهای قرن آمریکا : این کتاب، درباره یک جنبه و یا یک بعد از قدرت هژمونیک آمریکا بوده که به بررسی نقش بنیادهای ( فورد، کارنگی و راکفلر ) در اوج گیری قدرت آمریکا می پردازد.