حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15627

گذشته چراغ راه آینده است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

«گذشته چراغ راه آینده است»یک یاز مهمترین کتابهای تحلیلی درباره سالهای حساس 32-1320 در ایران است،سالهایی بسیاری وقایع و حوادث سیاسی در ایران وقوع یافتو جنبش آزادی خواهی ملی که روح آن در ملی شدن صنعت نفت تجلی یافت در ایران به میزان وسیع بروز و ظهور یافت. کتاب بر اساس اسناد و مدارک مفصل و بررسی دقیق نشریات و مطبوعات آن سالها بر تاریخنگاری تحلیلی مبتنی است و از این جهت تا امروز منبعی یگانه و بی بدیل در زبان فارسی به حساب می آید که می تواند در هر پژوهش تاریخی قابل مراجعه باشد.