تخفیف ویژه!
کد شناسه :15627

گذشته چراغ راه آينده است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

«گذشته چراغ راه آينده است»يك ياز مهمترين كتابهاي تحليلي درباره سالهاي حساس 32-1320 در ايران است،سالهايي بسياري وقايع و حوادث سياسي در ايران وقوع يافتو جنبش آزادي خواهي ملي كه روح آن در ملي شدن صنعت نفت تجلي يافت در ايران به ميزان وسيع بروز و ظهور يافت. كتاب بر اساس اسناد و مدارك مفصل و بررسي دقيق نشريات و مطبوعات آن سالها بر تاريخنگاري تحليلي مبتني است و از اين جهت تا امروز منبعي يگانه و بي بديل در زبان فارسي به حساب مي آيد كه مي تواند در هر پژوهش تاريخي قابل مراجعه باشد.