حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :15553

زبان از یاد رفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب زبان از یاد رفته : این کتاب بر مبنای سخنرانیهایی که طی یک دوره مقدماتی برای دانشجویان عالی موسسه روانپزشکی ویلیام وایت و نیز دانشجویان بنیگتن ادا کرد. زبان سمبولیک زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیده های حسی و وقایعی در دنیای خارج بیان می کند و منطق آن با منطق معمول و روزمره ما فرق دارد و...