تخفیف ویژه!
کد شناسه :15553

زبان از ياد رفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زبان از ياد رفته : اين كتاب بر مبناي سخنرانيهايي كه طي يك دوره مقدماتي براي دانشجويان عالي موسسه روانپزشكي ويليام وايت و نيز دانشجويان بنيگتن ادا كرد. زبان سمبوليك زباني است كه تجربيات دروني و احساسات و افكار را به شكل پديده هاي حسي و وقايعي در دنياي خارج بيان مي كند و منطق آن با منطق معمول و روزمره ما فرق دارد و...