تخفیف ویژه!
کد شناسه :99624

دربار درخشان 2-جواهر نیمه شب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب دربار درخشان 2-جواهر نیمه شب - بخشی از متن:
وقتی به سندریک گفتم قصد دارم رفتارهایی شایسته از خودم نشان دهم، جدی گفتم. می خواستم درست رفتار کنم. این فرصت برای من و ( لانزو ) اهمیت فراوانی داشت و نباید به هیچ وجه از دستش می دادم. با وجود خشونت و خطرهایی که در زندگی ام دیده بودم، رغبتی برای ناسازگاری نداشتم. من حقیقتا برای به دست آوردن نظم و صلح اشتیاق داشتم.
بنابراین شش ماه بعد از ملحق شدنم به دربار درخشان، وقتی چاقویی روی گلوی کسی گذاشتم، کارم مایه ی تأسف بود.
داد زدم: می شنوی چی می گم؟ اگه یه کلمه ی دیگه از دهنت بیرون بیاد، اگه فقط یه اشاره ی جزئی ازت ببینم، کاری می کنم تا آخر عمرت پشیمون بشی...
طعمه ام، ( کلارا هیس ) با پوزخندی از روی بی اعتنایی جوابم را داد، ولی چشمانش از تشویش درونی او خبر می داد. هر کسی هم جای او بود و با چاقویی روی گلویش به دیوار فشرده می شد، به سختی می توانست حس خودنمایی و جسارت کند. باران پیوسته و یکنواخت در اطراف مان می بارید، ولی به قدری روی او تمرکز کرده بودم که حواسم به موها و لباس خواب خیسم نبود و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب دربار درخشان 2-جواهر نیمه شب : ( ریشل مید ) در این کتاب، پا را فراتر از زرق و برق و افسونگری می‌گذارد و از دید دختری که برای آزادیش می جنگد، وارد بخشی تاریک و سیاسی از دنیای دختران می شود.