تخفیف ویژه!
کد شناسه :99582

تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان - این کتاب، یکی از آثار عمیق فرنگیان درباره تاریخ ایران است. در این کتاب گزارشی از قدیمی ترین متن مفصل موجود تاریخ ایران در این دوره ارائه شده است و آن مهم ترین کتاب تحقیقی درباره ساسانیان تاریخ طبری است که مهم ترین مآخذ معتبر و منسجم قدیمی در این موضوع است.
مطالب در این کتاب به صورت تاریخ پادشاهان ایرانی مطرح شده و چون در بسیاری از موارد برگرفته از شاهنامه فردوسی است، به شکل داستانی و اغلب افسانه ای بیان شده است.
خوانندگان عزیز این کتاب در حین خواندن آن در ضمن آن که با تحقیقات عمیق مولف و اطلاعات پهناور او درباره تاریخ و فرهنگ ایران آشنا می شوند ممکن است از داوری های او درباره ایرانیان و به طور کلی درباره مشرق زمینیان دچار شگفتی و ناراحتی بشوند و چنین پندارند که او با مردم ایران و مردم مشرق دشمنی و عداوت دارد و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان : در این کتاب، نویسنده؛ ( تئودور نولدکه ) گزارشی مهم و با ارزش درباره تاریخ ایران ارائه می دهد.